S.C. TOTAL SAFETY EXPERT S.R.L. înfiinţată în anul 2010 este abilitată de Ministerul Muncii, prin Comisia de Abilitare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, prin Certificatul de Abilitare nr. 5999/2010 şi ofera servicii de consultanţă de un înalt profesionalism, în domeniile:
Securitate şi Sănătate în Muncă - În conformitate cu Legea nr. 319/2006, H.G. 1425/2006, modificată şi completată cu H.G. 55/2010, O.H.S.A.S. nr. 18001/2010;

Prevenirea şi Stingerea Incendiilor - În conformitate cu Legea nr. 307/2006, Ordinul 163/2007, O.M.A.I. nr. 712/2005;

Protecţie Civilă - În conformitate cu Legea nr. 481/2004;

Coordonare în materie de Securitate şi Sănătate în Muncă pentru Şantiere Temporare şi Mobile - În conformitate cu H.G. nr. 300/2006.

Angajaţii societăţii noastre deţin toate calificările şi experienţa  necesare, pentru a oferi tuturor clienţilor servicii de înaltă calitate.